İNFLAMATUVAR BEL AĞRISIİNFLAMATUVAR BEL AĞRISI NEDİR?
Doç. Dr. Sedat KİRAZ
Hacettepe Üniversitesi
Romatoloji Bilim Dalı

İnflamatuvar bel ağrısı, erişkinlerin yaklaşık %3’ünü etkiler.1 Bu tip bel ağrısı genellikle mekanik bel ağrısıyla karışır. İnflamatuvar bel ağrısına neden olan çeşitli durumlar vardır ve yaşamınızı birçok yönden etkileyebilir. Ağrınızın inflamatuvar olup olmadığını bulmak, ağrının gelecekte nasıl tedavi edileceğini etkileyeceğinden doktorunuza danışmanız önemlidir. Bel ağrısı nedenlerinin bazıları zamanla daha da kötüleşeceğinden erken tanı önemlidir.

Bel ağrınız inflamasyona bağlı olabilir mi? 5 Soruda Kendinizi Test Edin.

  İNFLAMATUVAR BEL AĞRISININ ÖZELLİKLERİ2,3

İnflamatuvar bel ağrısı, onu diğer bel ağrısı tiplerinden, özellikle mekanik bel ağrısından ayıran bazı özelliklere sahiptir. Bu özellikler şunlardır:

· Genç yaşta, tipik olarak 40 yaş altında başlar

· Ağrı, sinsi olarak başlar.

· Bel ağrısı semptomları egzersizle iyileşir

· Ağrı istirahatle iyileşmez

· Gece ağrısı,bireyi sıklıkla gecenin ikinci yarısında uyandırır

· Sabah tutukluğu 30 dakikadan uzun sürer

· Ağrı 3 aydan uzun sürer

  İNFLAMATUVAR BEL AĞRISININ NEDENİ

Bazı otoimmün hastalıklar inflamatuvar bel ağrısına neden olabilir.4 Bel ağrısıyla yakından ilişkili olan bazı otoimmün hastalıklar spondiloartritler (ankilozan spondilit), psöriatik artrit, enteropatik artrit, reaktif artrittir.5

İnflamatuvar bel ağrısının tanınması ve teşhis edilmesi önemlidir, böylece doğru şekilde tedavi edilebilir.

  İNFLAMATUVAR BEL AĞRISIYLA İLİŞKİLİ OTOİMMÜN HASTALIKLAR

Otoimmün hastalıkta vücut kendine ve kendi sağlıklı dokusuna saldırır. Çok sayıda otoimmün hastalık vardır ve bunların bazıları inflamatuvar bel ağrısıyla yakından ilişkilidir.

Aksiyal spondiloartrit, inflamatuvar bel ağrısına neden olaniki hastalığı; ankilozan spondilit ve non-radyografik aksiyal spondiloartriti içeren bir terimdir.6

  • Ankilozan spondilit Sakroiliak eklemleri (omurga ve leğen kemiğinin arasında bulunan eklem) ve omurgayı tutan, kronik inflamatuvar ilerleyici bir hastalıktır Ankiloz; oynar bir eklemin hareket yeteneğinin kaybolması, eklemin kaynaşması, spondilit ise; omurganın iltihabı olarak tanımlanabilir. Omurga ve omurgayı pelvise (leğen kemiği) bağlayan eklemlerde bu hastalıktan kaynaklanan hasar X-Ray’de görülebilir.6
  • Bazen, X-Ray’de herhangi bir inflamasyonbağlı gelişen yapısal hasar görülmese de hastalar ağrı ve hareket kısıtlılığı yaşayabilirler. Bu durum non-radyografik aksiyal spondiloartrit olarak bilinir. Bu durumda, eklemleri incelemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması gibi daha ilerlemiş yöntemler gereklidir. Non-radyografik aksiyal spondiloartrit ve ankilozan spondilit benzer hastalık yüküne sahiptir.6,7

  Diğer İNFLAMATUVAR ARTRİTLER

Bu durumlar deri (psöriatik artrit), gözler veya idrar yolu (reaktif artrit), ince veya kalın bağırsaklar ( enteropatik artrit) veya eklemleri (romatoid artrit) etkileyebilir.5

Her ne kadar bu hastalıkların semptomları sıklıkla etkilenen eklemler veya dokularda hassasiyet ve şişliği içerse de, birçok kişide, inflamatuvar bel ağrısı şeklinde de görülebilir.

Bu hastalıkların birçoğu için özel bir laboratuvar testi yoktur. Doktorlar bu hastalıklara tanı koymak için tam bir fiziksel muayene, MRI görüntülemesi ve/veya genetik işaretleri tespit etmek amacıyla kan testleri yapabilirler.6

Referanslar:
1. Hamilton L, Macgregor A, Warmington V, et al. The prevalence of inflammatory back pain in a UK primary care population. Rheumatology (Oxford) 2014;53:161-4.
2. Sieper J, et al. The Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2009;68:ii1–ii44.
3. National Ankylosing Spondylitis Society (NASS). Differentiating inflammatorymechanical back pain. 2012.
4. Cohen SP, et al. Management of low back pain. BMJ. 2008;337:a2167
5. Çetin N, et al. Belağrısı. İçhastalıklarıdergisi 2014;11:2:84-94
6. Koyuncu H. Aksiyal ve Periferal Spondiloartritlerde Erken Dönemde Tanıya Yaklaşım.Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2014;7(3)
7. Akkoç N, et al. Aksiyelspondiloartropatinintanımlama, teşhisvetedavisi: TürkiyeÇalışmaGrubuönerileri RAED dergisi 20146,1 1-7

Bu web sitesi kamuoyu için hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler hekime danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Ürünlerimiz ile ilgili yan etki/advers reaksiyon veya kalite şikayetleri ile ilgili olarak, doktor veya eczacınıza danışabilir, yetkili sağlık otoritesine başvurabilir ya da AbbVie Türkiye web sayfasında (www.abbvie.com.tr) yer alan Bize Ulaşın bölümünü kullanabilirsiniz. 2015 AbbVie Tıbbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti, İstanbul - Türkiye Tel :+90 216 633 23 00 MWB Onay Kodu: HUMAS/0915/0737
Son Güncellenme Tarihi: 04.09.2015
trd logo
Bu web sitesi Türkiye Romatoloji Derneği’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
Websitesinde yer alan videolar hekim görüşlerini içermektedir.
5 Soruda Kendinizi Test Edin